Członkowie koła

 

1. Adamowicz Janusz

22. Łęcicki Tadeusz

43. Szyszko Marek

2. Bałdyga Tadeusz

23. Łuczkowski Jan

44. Szyszko Piotr

3. Bocian Sławomir (rezydent)

24. Mazurek Arkadiusz

45. Turowski Stanisław

4. Chudowolski Adam

25. Mazurek Zenon

46. Turski Tomasz

5. Cybul Piotr

26. Miłosz Jan

47. Warpas Stanisław

6. Cybul Szymon

27. Mitura Leszek

48. Wawerek Marcin

7. Działa Daniel

28. Och Wojciech

49. Wierzchowski Michał

8. Działa Roman

29. Oliwniak Radosław

50. Wlazły Janusz

9. Dziedzic Roman

30. Oliwniak Sławomir

51. Wlazły Mirosław

10. Guz Jacek

31. Piątek Tadeusz

52. Wlazły Roman

11. Iwanek Stanisław

32. Przeworski Wiesław

53. Wojtaś Piotr

12. Janeczek Zbigniew

33. Przybysz Łukasz

54. Wojtaś Stanisław

13. Kobyłka Andrzej

34. Rapacewiecz Artur

55. Wróblewski Janusz

14. Kondrat Marek

35. Rogala Kazimierz

 

15. Kornacki Krzysztof

36. Romanek Andrzej

 

16. Krysiński Filip

37. Sałacki Andrzej

 

17. Krysiński Roman

38. Sikora Mariusz (rezydent)

 

18. Kukiełka Marek

39. Słomka Andrzej

 

19. Kułak Michał

40. Słomka Mateusz

 

20. Kutnik Krzysztof

41. Szabelski Artur

 

21. Leszczuk Maciej

42. Szymbor Marian

 

 

 

 

Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli:

 

1. Blicharz Stanisław (2017r.)

2. Starzykowski Kazimierz (2017r.)

3. Szucki Bohdan (2017r.)

4. Rapacewicz Marian (2020r.)

5. Kozaczyk Jerzy (2021r.)

6. Baryła Arkadiusz (2022r.)

 

Komunikty