Obwody Łowieckie należące do Koła Miś 39

 

Obwód nr 84 - 7,9 ha - zobacz zdjęcie

Granica obwodu od wschodu nurtem rz. Bystrzyca od szosy Kock - Radzyń Podlaski koło m. Borki, dalej tą rzeką do nurtu rzeki Tyśmienicy do Wieprza. Następnie w lini prostej do m. Ruska Wieś i drogą przez ta wieś do szosy Białobrzegi-Folwark, aleja lipową w m. Białobrzegi w kierunku północnym do szosy Kock-Moszczanka, dalej szosą do m. Kock. Z Kocka drogą przez m. Kozisz do m. Talczyn i dalej przez m. Tereba, Wola Osowińska, Osowno, Borki do szosy i szosą w kierunku m.Radzyń do nurtu rzeki Bystrzyca.

 


Obwód nr 98 - 2,98 ha - zobacz zdjęcie

Z m. Stójka drogą, a następnie granicą gminy do m. Tarkawka, skąd drogą przez m.m. Bełcząc, Czemierniki, Wygnanów do m. Stójka.

 


Obwód nr 100 - 7,6 ha - zobacz zdjęcie

Od wschodu z m. Leszkowice nurtem rz. Wieprz a następnie drogą przez m. Brzeziny, Trójnia Nowa, Wola Lisowska do szosy Firlej Lubartów i ta szosą w kierunku Lubartowa do m. Mieczysławka i dalej drogą przez m. Mieczysławka, Wólka Mieczysławska do drogi biegnącej w kierunku m. Firlej i tą drogą do m. Firlej szosą w kierunku m. Kock do nurtu rz. Wieprz i nurtem rz. Tyśmienica do nurtu rz. Stare Wieprzysko przy m. Kol Pożarów i ta rzeką, a następnie rzeką Wieprz do m. Leszkowice.

Pogoda